Westinghouse Gurkspel 2021

En av Sveriges äldsta ungdomstävlingar

Västerås Friidrottsklubb bjuder in till en av Sveriges äldsta barn- och ungdomstävlingar; Westinghouse Gurkspel 7-8 augusti 2021

Uppdatering av inbjudan 210721:

* Gränsen på max 3 grenar/deltagare tas bort. Max 16 deltagare/gren ligger dock kvar.


Anmälan

Anmälan är nu stängd. Efteranmälan tas nu endast emot på tävlingsdagen och i mån av plats.

Under tävlingsdagarna mottages, i löpgrenarna efteranmälningar upp till fulla heat på tävlingsexp. 60 min före resp. starttid. I övriga grenar kan efteranmälningar ske om strykningar sker av tidigare anmälda eller om tidsprogrammet så tillåter samt att deltagarantalet inte överskrider 16 personer. Efteranmälningsavgift är 150:- och faktureras föreningen i efterhand. I annat fall gäller betalning med swish.

Nedan grenar är redan nu stängda för efteranmälan om inte strykningar görs:

  • F12 längd och 60 m
  • F15 längd och höjd
  • K 100 m häck och 200 m
  • M 100 m
  • P15 längd
  • P11 60 m

OBS! F19 slägga har lagts till i programmet. Alla F19 som anmält sig till K slägga har flyttats till F19 slägga.


Tidsprogram

OBS! ÄNDRING LÖRDAG. P10 KULA FLYTTAS TILL 13.30


PM


Startlista (210805 kl. 09.00 - sista uppdatering)


Gurkspelsrekord


Funktionärsinfo

Funktionärslista hittar du nedan. Där ser du när ditt pass börjar och en ca-tid när passet slutar. Se till att vara på plats 30 min innan passet börjar. Din exakta uppgift blir du tilldelad av grenledare på plats. Funktionärsväst hämtar du i tävlingsexpeditionen i omklädningsrumsbyggnaden. Små ändringar kan göras under veckan. Kolla en sista gång på fredagen så ingen ändring skett på din plats.


Karta - Arosvallen

Karta - Apalby Kastplan