Veteran-SM i mångkamp

13 september 2020

Stort tack till alla deltagare, ledare och funktionärer för er insats!


Resultat


Tidsprogram och PM

Starttiden för den första grenen i respektive mångkamp är spikad. Övriga grenars starttider kan komma att skjutas på med hänsyn till att alla ska ha minst 30 min vila mellan grenarna.

Tillägg till PM 200908: Ledare/tränare får följa med in på arenan men ska hålla sig utanför innerplan och skäligt avstånd till varandra och de aktiva.

Tillägg till PM 200909: Veterankommitéens tillägg vad gäller skor kommer tillämpas. Däribland användningen av joggingskor samt förtydligande enligt dokument nedan.


Prolog


Startlista (uppdaterad 200911)


Funktionärer

Samling på utsatt samlingstid enligt listan nedan utanför omklädningsrummen


Inbjudan


Arosvallen hittar du på Solbergagatan 2, 722 188 Västerås