SM-JSM22-USM Mångkamp

23-24 juli 2022

Stort tack till alla som deltog vid Mångkamps-SM på anrika Arosvallen!
Starttider:

Klass             Lördag          Söndag

M/M22            10.25              09.50

P17/P16           09.30/09.35    11.00/11.05

P15                  11.45                09.30

K/K22             12.20                13.15

F17/F16           09.50/10.00     14.20

F15                  14.00                10.40

Observera att ovan preliminära tidsprogram endast är uppskattade tider. Endast starttiden för första gren respektive dag är officiell i övrigt är de ca-tider som kan göras avsteg från i samråd mellan koordinator och deltagare.


Uppdaterat PM 220719:

F16 - Då det endast är två deltagande föreningar i klassen F16 uppfylls inte de krav som gäller för att klassen ska ha SM-status. Inga SM-plaketter som således delas ut. Klassen kommer dock genomföras som alla andra med tillhörande prisutdelning för topp-3.

Kiosk - Endast betalning med swish


Funktionärsinfo

Stort tack för att du hjälper till som funktionär. Nedan hittar du en funktionärslista där du ser när du ska vara på plats och vad du ska göra. Funktionärsväst och lunchbiljett hämtas på plats i sekretariatet bredvid omklädningsrummen. Vid grenen du tilldelats kommer det finnas en grenledare som berättar vad du ska göra. OBS! Små ändringar kan komma att göras under veckan. Kolla för säkerhets skull en gång på fredag.


Arosvallen