Aktiva

Information för våra aktiva

SM-kvalgränser (VFK´s egna)

Bana inomhus 2021 - Utgick

Bana utomhus 2021

Riktlinjer för träningsläger

Riktlinjer för träningsstöd

Antidopingutbildning Maj 2020 "Ren Vinnare"

SISU Västmanlands Oscar Uusitalo ger 50 minuters introduktion till kursen "Ren vinnare" som sedan kan göras via länken:
https://www.renvinnare.se/


Sök till RIG eller NIU