Aktiva

Information för våra aktivaTräningsschema hallen 2021-2022


Träningsläger


Riktlinjer för träningsstöd


Antidopingutbildning Maj 2020 "Ren Vinnare"

SISU Västmanlands Oscar Uusitalo ger 50 minuters introduktion till kursen "Ren vinnare" som sedan kan göras via länken: https://www.renvinnare.se/


Jobbmöjligheter som aktiv i föreningen


Sök till RIG eller NIU