Hitta till oss
Adresser och kontaktinfo

Välkommen att kontakta oss

Västerås Friidrottsklubb

Kungsängsgatan 8

021 - 13 59 60

kansliet@vasterasfriidrott.se

Bankgironr: 5682-6019

KANSLIET

Henrik Astfors - Kanslichef / Arrangemang                      Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Håkan Setthammar- Huvudtränare                                   Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Lars Liifw - Kanslist                                                             Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Lovisa Forslund - Kanslist

Robert Giaretta - Vaktmästare

Efrem Brhane - Vaktmästare


STYRELSE

Per Andersson       - Ordförande                               Mob: 070 - 789 19 17         E-post

Håkan Åberg          - Kassör                                       Tel: 021 - 440 43 31            E-post

Tomas Blomqvist    - Ledamot                                   Mob: 070 - 453 78 60       E-post

Lisa Gustavsson     - Ledamot                                   Mob: 070 - 537 07 97        E-post

Henrik Smidskog   - Ledamot                                    Mob: 070 - 583 00 38       E-post

Moa Rothman        - Aktivas representant                Mob: 076 - 086 91 21          E-post


ÖVRIGT

Peter Skoog - Webbansvarig inkl. digitala kanaler   Mob: 070 - 532 36 39        E-post