Hitta till oss

Adresser och kontaktinfo

Välkommen att kontakta oss

Västerås Friidrottsklubb

Kungsängsgatan 8

021 - 13 59 60 (mån-fre 08.00-12.00)

kansliet@vasterasfriidrott.se

Bankgironr: 5682-6019

KANSLIET

Henrik Astfors - Kanslichef / Arrangemang     Tel: 021 - 13 59 60, 070-281 07 57    E-post 

Elias Rapp -        Sportchef                                  Tel: 021 - 13 59 60, 070-281 21 28     E-post

Lovisa Forslund - Kanslist                                  Tel: 021 - 13 59 60                               E-post

Robert Giaretta - Vaktmästare

Jenny Andersson - Vaktmästare


STYRELSEN

Per Andersson       - Ordförande                                                        Tfn: 070 - 789 19 17         

Henrik Smidskog   - Sekreterare, vice ordf, ansv jun/sen/vet          Tfn: 070 - 583 00 38      

Håkan Åberg          - Kassör                                                                Tfn: 021 - 440 43 31         

Linda Wiklund       - Ansv. barn, ungdom, parasport                       Tfn: 070 - 661 36 63        

Frida Karlén            - Ansv. barn, ungdom, parasport. Adminstöd   Tfn: 070 - 141 55 16 

Per Tunander          - Arrangemang, representant mot förbundet  Tfn: 070 - 314 05 04

Jack Forsberg         - Aktivas representant                                        Tfn: 072 - 369 84 88 

Kent Östman           - Adjungerad, marknad                                      Tfn: 070 - 583 00 38      

P.g.a. spam publiceras inte mailadresser till styrelsen. För mailkontakt med styrelsen kontakta henrik@vasterasfriidrott.se.


VALBEREDNINGEN

Peter Skoog        Tfn: 070-532 36 39

Stefan Thyni        Tfn: 070-665 97 65

Daniel Berr         Tfn: 072-517 34 86


ÖVRIGT

Peter Skoog - Webbansvarig inkl. digitala kanaler   Tfn: 070 - 532 36 39