Hitta till oss

Adresser och kontaktinfo

Välkommen att kontakta oss

Västerås Friidrottsklubb

Kungsängsgatan 8

021 - 13 59 60

kansliet@vasterasfriidrott.se

Bankgironr: 5682-6019

KANSLIET

Henrik Astfors - Kanslichef / Arrangemang                      Tel: 021 - 13 59 60, 070-281 07 57    E-post

Felix Siljebäck Larsen - Huvudtränare                              Tel: 021 - 13 59 60, 070-719 99 54   E-post

Lars Liifw - Kanslist                                                             Tel: 021 - 13 59 60                             E-post

Lovisa Forslund - Kanslist                                                  Tel: 021 - 13 59 60                             E-post

Robert Giaretta - Vaktmästare

Efrem Brhane - Vaktmästare


STYRELSEN

Per Andersson       - Ordförande                                         Mob: 070 - 789 19 17         E-post

Tomas Blomqvist    - Vice Ordförande                                Mob: 070 - 453 78 60       E-post

Håkan Åberg          - Kassör                                                 Tel: 021 - 440 43 31            E-post

Henrik Smidskog   - Sekreterare                                          Mob: 070 - 583 00 38       E-post

Linda Wiklund         - Ansv. mot ungdomsverksamheten    Mob: 070 - 661 36 63        E-post

Daniel Berr              - Ansv. mot ungdomsv. och veteranv.  Mob: 072 - 517 34 86        E-post

Lovisa Ulegård        - Aktivas representant                          Mob: 073 - 725 04 11         E-post

Kent Östman            - Adjungerad, marknad                        Mob: 070 - 583 00 38       E-post


ÖVRIGT

Peter Skoog - Webbansvarig inkl. digitala kanaler   Mob: 070 - 532 36 39        E-post