Hitta till oss
Adresser och kontaktinfo

Välkommen att kontakta oss

Västerås Friidrottsklubb

Kungsängsgatan 8

021 - 13 59 60

kansliet@vasterasfriidrott.se

Bankgironr: 5682-6019

KANSLIET

Per Tunander - Klubbdirektör                                            Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Henrik Astfors - Kanslichef / Arrangemang                      Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Vakant - Sportchef / Ungdomsverksamhet                       Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Lars Liifw - Kanslist                                                             Tel: 021 - 13 59 60        E-post

Robert Giaretta - Vaktmästare

STYRELSE

Patrizia Strandman - Ordförande                             Mob: ‭072 - 083 94 34‬        E-post

Per Andersson - Kassör                                             Mob: 070 - 789 19 17          E-post

Lisa Gustavsson - Sekreterare                                  Mob: 070 - 537 07 97        E-post

Kent Östman - Marknad / Försäljning                       Mob: 070 - 583 00 38        E-post

Moa Rothman - Aktivas representant                       Mob: 076 - 086 91 21          E-post

Tomas Blomqvist - Ledamot                                      Mob: 070 - 453 78 60        E-post

Joakim Larsson - Ledamot                                        Mob: 076 - 776 66 61          E-post

ÖVRIGT

Peter Skoog - Webbansvarig inkl. digitala kanaler   Mob: 070 - 532 36 39        E-post