Träningsgrupper

Junior- och senior

VFK 06/07:1

Tränare:
Hanna Åkerblom       Linda Wiklund
Per Hammar              Camilla Grimheden
Emma Brusling          Andreas Braneby
Helena Nygren         Samantha Lindström
Petter Nyblom           Daniel Hermansson
Loa Mellberg             Glenn Lindqvist
Håkan Setthammar   Fredrik Boson
Frida Karlén

VFK 06/07:4

Tränare:
Maria Grama Dahnsjö   Anders Engström
Peter Önneflod             Viktor Rehnqvist

Laget-sida

VFK OCR

Tränare:

Jennie Lång        Amela Cefo
Ingrid Björklind   

Laget-sida

VFK 2003

Tränare:
Henrik Smidskog        Göran Åkerblom
Linda Wiklund

Laget-sida

VFK Sprint/Häck


Tränare:
Mika Pekkarinen       Primrose Ulegård
John Kronberg          Tobias Ulegård 

Laget-sida
          

VFK Medel/lång


Tränare:
Magnus Wallenius     Elias Rapp   
Daniel Allard

VFK Kastgruppen


Tränare:

Kjell Bystedt                       Slägga
Johannes Nilsson              Slägga/Diskus
Fred Schumacher              Slägga/Diskus

Laget-sida

VFK Fysgruppen


Tränare:

Lisa Gustavsson

Laget-sida

VFK Hopp och Mångkamp

Tränare:

Felix Siljebäck Larsen    Mångkamp
Glenn Lindqvist              Stav
Håkan Setthammar        Längd/tresteg

Laget-sida