Medlemsservice

Information från klubben

Medlemsservice

Avgifter 2024

Medlemsavgift är 500 kr (Familj 1 000 kr)

Aktivitetsavgift för 2024:

  • 10 år och yngre: 1 450 kr
  • 11 - 14 år: 2 100 kr
  • 15 år och äldre: 2 350 kr

Från 1/6

  • 10 år och yngre: 725 kr
  • 11 - 14 år: 1 050 kr
  • 15 år och äldre: 1 175 kr

Från 1/9

  • 10 år och yngre: 365 kr
  • 11 - 14 år: 525 kr
  • 15 år och äldre: 590 kr

* Ålder räknas från det år man är född, oavsett när på året man fyller.

Har du frågor, så kontakta oss på kansliet.


Sportadmin

Sportadmin är vår samarbetspartner när det gäller medlemsregister, fakturering och gruppkommunikation. Nedan dokument ger dig all info du behöver veta. För frågor som inte ges svar på i dokumentet är du välkommen att kontakta kansliet.


Hedersmedlemmar

Förslag på hedersmedlemmar lämnas av styrelsen och väljs in av årsmötet. Som medlem har du möjlighet att lämna förslag till styrelsen.


Stöd Västerås Friidrottsklubb på Stadium

Samtliga medlemmar i föreningen, samt anhöriga, kan bidra med extra bonus till föreningen när de handlar på Stadium. Läs mer här och registrerar Västerås FK som din förening

Styrelsen informerar

Här informerar styrelsen löpande om sitt arbete, vad som är på gång i föreningen och vad man jobbar med på lite sikt.

Månadsbrevet "Styrelsen informerar" utkommer ca var 3:e månad

2023


2022


2021


2020

Informationssäkerhet och dataskyddsförordningen

Den 25 Maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla och den ersätter dagens personuppgiftslag (PUL). Föreningen arbetar med att få all dokumentation på plats före detta datum och under denna rubrik kommer information och dokument att läggas ut löpande.