Viktkastet


Viktkastet  - 240303

Söndag 3 mars i Westinghouse Arena

Grenar: Vikt

Start: Första start 11.00

Klasser: Alla

Anmälan: Mailas till kebystedt@gmail.com senast lördag 2/3.

Deltagare utanför Västerås FK är välkomna. Startavgift om 100 kr/start faktureras respektive förening i efterhand.