Viktkastet


Viktkastet 3 - 221016

När, var, hur: Söndag 16/10 kl. 13.00 i Westinghouse Arena

Klasser: P/F14 och uppåt

Deltagare utanför Västerås FK är välkomna. Startavgift om 100 kr/start faktureras respektive förening i efterhand.