Aktiva som ledare

Ledarhjälp i våra barn- och ungdomsgrupper

För att utveckla våra äldre aktiva och bidra med erfarenheter, inspiration och förebilder till klubbens yngre grupper

UPPDATERAT 2024-01-05

  • Aktiva 15 år och äldre får chans att hjälpa till som tränare i barngrupper. 
  • I elitaktivas kontrakt så finns ett krav på 3 tränartillfällen per helår.
  • Elitaktiva fördelas till våra grupper i åldrarna ca 10-15 år (2024: 14/15-08/09). Aktiva fördelas baserat på grentillhörighet för att ge barn och ungdomsgrupperna en bredd av olika grenar. 
  • 2024 delar alla grupper i ålderskullen 14/15 på 5 aktiva som har möjlighet att fördela sina ledarpass på de olika 14/15-grupper.
  • Gruppernas huvudtränare och dem elitaktiva får varandras kontaktuppgifter via kansliet och kan sedan sköta bokning mellan varandra direkt.
  • I första hand kommer frågan från gruppens tränare till den elitaktive om att genomföra pass men elitaktiv bär även ansvar att själv ta kontakt med sin träningsgrupp för att boka in sina 3 pass.
  • Om elitaktiv önskar kan även andra pass med grupper göras för att täcka sina 3 pass, då enligt förfrågan och endast om ens tilldelade grupp ej utnyttjar möjligheten att ha den elitaktive som ledare. Man behöver därför försöka boka in pass med sin tilldelade grupp.
  • Aktiv rapporterar med underskriven "aktiva som ledare"-lapp av ledare till kansliet så arkiverar och håller vi koll så att elitaktiva uppfyller sitt krav. Aktiv ansvarar för att ta med en sådan lapp till träningspasset och få den underskriven. En sådan lapp finns att hämta i filskåpet utanför kansliet en trappa upp.
  • Om man ej lämnat in lapp eller på annat sätt bekräftat med kansliet så gäller ej ledarpasset i systemet.
  • Gruppen ska ha ansvariga ledare på plats och den aktive bär ej ansvaret för att hålla ordning under passet och så vidare. Den aktive är där för att inspirera och visa övningar, teknik etc. Till största del för barnen och ungdomarna men även till stor del som inspiration för ledarna. 

Om du har frågor om "aktiva som ledare" eller önskar som icke- elitaktiv att engagera dig som ledare, hör av dig till sportchef Elias Rapp.