Aktiva som ledare

Ledarhjälp i våra ungdomsgrupper

För att utveckla våra äldre aktiva och bidra med erfarenheter, inspiration och förebilder till klubbens yngre grupper

  • Aktiva 15 år och äldre får chans att hjälpa till som tränare i barngrupper. Till en början testar vi det nya systemet för att utvärdera det så småningom.
  • I elitaktivas kontrakt så finns ett krav på 3-5 (beroende på efterfrågan av grupperna) tränartillfällen per helår.
  • Som aktiv utan kontrakt så får man 100kr per tränartillfälle. Elitaktiva får efter sitt 3:e pass också 100kr/pass. Pengarna betalas ut två gånger per år. En gång kring jul och en kring midsommar. Första för denna period blir därför vid midsommar. Innan utbetalning sker kommer du få ett mail där kontonummer för utbetalning efterfrågas.
  • Ihopparning av grupp och aktiv görs i Google docs/kalkylark (finns som app: kalkylark) där tränarna skriver upp en "annons" med grupp, tid, plats och gren, varav den aktiva skriver sitt namn bredvid för att boka tillfället. Dokumentet hålls efter regelbundet av kansliet.
  • Grupperna har en skyldighet att annonsera träningstillfället minst 2 veckor innan utsatt datum. Tränarna får även vara beredda på att lösa träningen på annat vis i det fall ingen aktiv bokat passet.
  • Barntränaren verifierar den aktives närvaro genom att fylla i en lapp som ligger i filskåpet utanför kansliet en trappa upp. När denna är ifylld och signerad av tränaren läggs den i den vita brevlådan utanför kanslidörren varpå det arkiveras. Detta dokument ligger sedan till grund för utbetalningarna.
  • Då detta är en prövoperiod för att se om detta system fungerar så kan det ske förändringar under tiden. Vi kommer tydligt gå ut med detta i sådana fall.