Vid skada/olycka

Vad kan du göra om olyckan är framme?

Här finner du info om hur du går tillväga om det t.ex. sker en olycka eller om du skadar dig under träning eller tävling.