SM-Info

SM-Info


Allmänna riktlinjer kring SM-tävlingar


Kvalgränser 2022


Aktuell info 

Inne 2022


ISM - Växjö 25-26 februari 

Boende:  Resa: minibussar torsdag och fredag, ev lördag 


IJSM/ IUSM17 - Skellefteå 4-5 mars 

Boende: Scandic - Avresa: info kommer senare, förmodligen storbuss.


IUSM  - Göteborg 12-13 mars 

Resa: Minibussar fredag prel kl 12 från Westinghouse arena.