Västerås FK och den nya dataskyddsförordningen

14.05.2018

Till Medlemmar och Målsmän i Västerås Friidrottsklubb

Den 25 Maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla och den ersätter dagens personuppgiftslag (PUL). Vi arbetar med att få all dokumentation på plats före detta datum och detta informationsbrev är en del i det arbetet. Du har som medlem hos oss rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig, hur vi sparar dem och i vilket syfte vi sparar dem.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Syftet med att spara nedanstående uppgifter är att kunna fullfölja vårt åtagande som förening gentemot dig som medlem eller målsman till medlem. Vi använder dina personuppgifter för att hantera gruppindelningar, skicka ut fakturor, kallelser, information och utskick som är relevant för dig som medlem eller målsman. Vi behöver också personuppgifter för att kunna sammanställa och ansöka om statliga och kommunala bidrag, t.ex. LOK-stödsbidrag.

Vi samlar denna information i de digitala medlemsregistersystemen IdrottOnline, SportAdmin och laget.se. Det kan även innebära att pappersutskrifter av gruppindelningar sker av ansvariga ledare eller andra personer i och utanför vår verksamhet som behöver dessa uppgifter, t.ex. arrangörer av tävlingar, i samband med läger etc.

Följande information samlar vi in:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kön
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Konto- och betalningsinformation

Om du slutar som medlem hos oss så har du rätt att få informationen borttagen. Om du så önskar så behöver du säga till och vi kommer då att radera de uppgifter som finns om dig så länge som vi inte måste spara dem enligt någon annan överstyrande lag.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här;

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Västerås Friidrottsklubb