Teknisk ledarkurs den 15-16/10

21.09.2022

Vill du bli teknisk ledare och ha koll på arenan och redskap etc kring en tävling? Efter kursen har du möjlighet att bli teknisk ledare vid IUSM som arrangeras i Västerås i mars 2023.

Kursen äger rum i Sollentuna den 15-16 oktober. Föreningen står för kostnaden.

Innehåll

Kursen innehåller bl a följande rubriker:

  • Den tekniske ledarens roll
  • Genomgång av inventarielistor
  • Säkerhetsfrågor
  • Arenainventering
  • Kontroll av redskap

Läs mer om rollen som teknisk ledare i SFIF:s kompendium Tekniska ledare

Är du intresserad? Hör av dig till henrik@vasterasfriidrott.se