Styrelsen informerar - Oktober

Här kommer oktober månads 'Styrelsen informerar'!