Stöd Västerås Friidrottsklubb - Köp en plats på "The Wall"

18.09.2020

Var med och stötta Västerås Friidrottsklubb genom att köpa en plats på "The Wall". 

I slutet av året kommer det sättas upp en tavla i hallen där du och/eller ditt företag har chansen att finnas med och stötta Västerås Friidrottsklubb. Du kan antingen vara med som privatperson, familj eller företag.

Kostnad:

  • Privatperson - 1 000 kr/år
  • Företag - 2 000 kr/år

Vill du finnas med på tavlan vid avtäckandet behöver du skicka in din anmälan senast 31/10.

Skicka följande till henrik@vasterasfriidrott.se

  • För- och efternamn
  • Önskat namn på tavlan (som privatperson kan du exempelvis ha ditt eget namn eller familjens namn)
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • För företag som vill faktureras behövs en faktureringsadress