Rapport från årsmöte

11.04.2022

Tack till alla som deltog på föreningens årsmöte. Här kommer en kort rapport och handlingar från mötet.

Val till styrelsen

  • Per Andersson - ordförande, omval 1 år
  • Linda Wiklund - ledamot, omval 2 år
  • Frida Karlén - ledamot, nyval 2 år
  • Lovisa Ulegård - aktivas representant, omval 2 år

Övriga i styrelsen har 1 år kvar av mandatperioden

  • Henrik Smidskog - sekreterare
  • Håkan Åberg - kassör
  • Håkan Setthammar - ledamot

Hedersmedlemmar

John Kronberg, Mats Bodén och Göran Kihl valdes av årsmötet in som hedersmedlemmar i föreningen. Styrelsens motivering:

John Kronberg

John är gammal sprinter och startade sin karriär i VIK. I ganska ung ålder blev han också tränare med fokus på just sprint och har idag varit tränare i klubben i över 30 år. Han är därmed idag den som varit tränare längst tid. Han har alltid haft ett stort engagemang och är ofta med på SM-tävlingar och läger och syns nästan alltid när det är dags för träning. John är dessutom pålitlig och ställer alltid upp som funktionär vid föreningens arrangemang. Som tack för alla de ideella timmar han lagt ner föreslår styrelsen att John blir hedersmedlem.

Mats Bodén

Mats inledde sin karriär i VIK på 70-talet och höjdhopp kom att bli hans gren. Vi har lyckats hitta ett resultat från en lagmatch 1986 där Mats, som 29-åring hoppade 1.97. Vinnaren i tävlingen var en 21-åring Patrik Sjöberg som hoppade 2.06. Mats fortsatte hoppa höjd in i veteranålder och innehar bl.a. klubbrekordet i M35 och M40. Idag är Mats en mycket viktigt del i våra arrangemang i synnerhet som tidtagare och det är framför allt hans vilja att alltid ställa upp som gör att Mats föreslås som hedersmedlem.

Göran Kihl

Göran har haft många roller i föreningen under många år. Han är bl.a. en anledning till att stavhopp blev en populär gren i klubben strax efter att hallen stod klar 1999. 2008 startade han projektet "Vita fläckar" där han var med och startade en friidrottsförening i Fagersta. Han har även varit en pålitlig speaker vid våra arrangemang och gör årligen ett stort jobb i att sammanställa och uppdatera föreningens statistik och årets sportsliga händelser som du kan läsa i årsberättelsen. För lång och trogen tjänst föreslår styrelsen att Göran väljs in som hedersmedlem.


Handlingar som rör ekonomin finns att läsa på kansliet