Rapport från årsmöte

11.04.2022

Tack till alla som deltog på föreningens årsmöte. Här kommer en kort rapport och handlingar från mötet.

Val till styrelsen

  • Per Andersson - ordförande, omval 1 år
  • Linda Wiklund - ledamot, omval 2 år
  • Frida Karlén - ledamot, omval 2 år
  • Jack Forsberg - aktivas representant, nyval 2 år

Övriga i styrelsen har 1 år kvar av mandatperioden

  • Henrik Smidskog - sekreterare
  • Håkan Åberg - kassör
  • Per Tunander - ledamot

Till valberedningen valdes Peter Skoog (sammankallande), Stefan Thyni och Daniel Berr på 1 år.


Hedersmedlemmar

Alexander Eriksson, Kristian Lampo och Christina Liffner valdes av årsmötet in som hedersmedlemmar i föreningen. Styrelsens motivering:


Alexander Eriksson

Alex följde med sin vän, sprintern Per-Ola Olsson för att hjälpa till när föreningen arrangerade Skol-SM på Arosvallen 1991 eller 92. Sedan dess har han hjälpt till på en bra över 100 arrangemang. Ni känner igen honom som han som sköter efteranmälningar, seedar och skriver ut protokoll i sekretariatet. En ovärderligt insats för tävlingsledningen och en tävling utan Alex skulle inte riktigt kännas som en tävling. För över 30 år av ideella insatser föreslår styrelsen att Alexander Eriksson väljs in som hedersmedlem i föreningen.

Kristian Lampo

Kristian började som tränare i föreningen redan 1993. När barnen sedan lämnade friidrotten stannade Kristian kvar. Han kom att utbilda sig till starter och sedan även förbundstarter och har under åren skjutit på flertalet SM-tävlingar runt om i landet. Idag är Kristian uppskattad starterledare för förbundet och håller interna utbildningar i föreningen för att rekrytera fler starters. Kristian ställer alltid upp på våra arrangemang oavsett om det är en SM-tävling eller VF-Cupen. För att vara den som avlossat flest skott i Västerås Friidrottsklubbs regi föreslår styrelsen att Kristian Lampo väljs in som hedersmedlem.

Christina Liffner

Christina har suttit i många föreningsstyrelser och i friidrottens tjänst har det blivit 18 år. Hon var vice ordförande i Svenska Friidrottsförbundet 2000-2004 och ordförande i Västmanlands Friidrottsförbund 2009-2018. Däremellan var hon vice ordförande i Västerås FK. Hon var då också bland annat SM-general vid Stora SM på Arosvallen 2008. Efter fem år i styrelsen lämnade hon 2009 men har efter det varit delaktig på flera olika sätt och har bland annat haft en plats på "The Wall" sedan starten 2020. För lång och trogen tjänst inom friidrotten föreslår styrelsen att Christina Liffner väljs in som hedersmedlem. 


Handlingar som rör ekonomin finns att läsa på kansliet