Omorganisation på kansliet

14.11.2018

Styrelsen har i samförstånd med Peter Holmroos kommit överens om att avsluta hans anställning som Sportchef. Peter har arbetat sin sista dag, men kommer att finnas kvar i klubben som tränare. Vi vill tacka Peter för hans engagemang i Västerås Friidrottsklubb och önskar honom lycka till i framtiden.

Vi kommer nu inleda rekryteringen av en Huvudtränare med förhoppning om att denne finns på plats så snart som möjligt. Denna stora förändring av kansliet ligger helt i linje med klubbens uppsatta mål "Framtidens kansli 2018" som är ett led i att kunna bli en klubb med både bredd och elit där vi återerövrar platsen som en av de stora friidrottsklubbarna i Sverige. För att nå dit satsar vi än mer på det idrottsliga genom att anställa en huvudtränare som kan utveckla våra aktiva och ledare.

// Styrelsen