Hjälp till att utveckla Västerås FK

02.05.2023

Västerås FK vill utvecklas och har därför bestämt att även i år arbeta med Föreningssmart. Ett verktyg för föreningsutveckling som är framtaget i samarbete mellan Svensk Friidrott och RF-SISU.

Föreningssmart utgår från en enkät om föreningen som föreningens alla medlemmar anonymt ges möjlighet att besvara. Frågorna rör områdena förenings- och friidrottsutveckling, aktiva, tränare/ledare och trygg friidrott. Du svarar på enkäten utifrån den roll du har i föreningen. Har du fler roller så vill vi att du svarar på enkäten flera gånger, dvs en gång per roll.

Baserat på de svar som kommer in så jobbar vi fram en plan för föreningens utvecklingsarbete framåt. Vi uppmanar dig därför att till ta vara på detta tillfälle, var med och tyck till så att du kan påverka föreningens verksamhet i den riktning du anser behövs.

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara och senast söndagen 2023-05-21 vill vi ha ditt svar.

Länk till enkäten: https://response.questback.com/svenskafriidrottsfrbundet/vasterasfk

Dina åsikter är viktiga för oss!

Mvh,

Styrelsen

Västerås FK