Parkering vid Westinghouse Arena

09.08.2023

Uppdatering 240202

Fr.o.m. nu gäller endast parkering med giltigt parkeringskort.

Regler för dig med parkeringskort:

För att få ett parkeringskort ska du vara registrerad ledare i Västerås FK och ha betalt medlemsavgift eller aktiv med körkort. Parkeringen ska endast nyttjas när du besöker Westinghouse Arena.

Parkeringskortet är inte giltigt vid arrangemang då endast funktionärer får nyttja parkeringen. Kortet är heller inte giltigt när det är andra arrangemang så som loppis och mässor i hallen.

Parkeringskortet ska inte lånas ut och återlämnas i det fall man slutar som tränare eller aktiv.


Uppdatering 231218

Nu är parkerings- och tillståndsskyltar uppsatta. Detta innebär att det endast är bilar med tillstånd som får parkera i direkt anslutning till Westinghouse Arena. Dessa är ledare, aktiva, återkommande hyresgäster och kunder till Ingelas Massage och Friskvård. En lista över dessa kommer publiceras här samt sättas upp i entrén inom kort.

Övriga hänvisas till närliggande parkeringsplatser enligt nedan karta


Uppdatering 231123

Det senaste från kommunen är att de väntar på att några stolpar vid infarten till parkeringen ska tas ned. Sedan kommer parkeringarna märkas ut och tillståndsskylt sättas upp. 

Till dess uppmanar vi alla som inte är ledare i föreningen, aktiva med egen bil, kunder hos Ingelas Massage och Friskvård eller har hyrt Westinghouse Arena att inte nyttja parkeringen. Parkeringsplatser finns istället längre bort på Kungsängsgatan vid Kvarterat Sigurd och vid Stora COOP på andra sidan Björnövägen.


Uppdatering 231005

Inom kort ska skyltningen upp på parkeringsytan på framsidan. Då kommer alltså tillstånd krävas. Ledare har kontaktats och en ansvarig i varje grupp ska sammanställa en lista över gruppens ledare och deras registreringsnummer. Aktiva som har körkort och egen bil kommer också få tillstånd. Skicka bilens regnummer tillsammans med namn och grupptillhörighet till henrik@vasterasfriidrott.se. En lapp/skylt med vilka bilar som får parkera på ytan kommer sättas upp vid entrén i anslutning till att skyltarna sätts upp.


Uppdatering 230926

Ytan på framsidan har nu öppnats upp. Det är dock inte officiellt vår parkering förrän skyltning och uppmärkning kommit upp. När detta är gjort kommer det krävas tillstånd för att stå på framsidan. Tillstånd kommer ges ledare och aktiva (samt hyresgäster dagtid). Mer info om det kommer när skyltningen är uppe. PÅMINNER om att det är parkeringsförbud på baksidan av hallen (utanför boxen). Använd betalparkeringarna en bit bort för att undvika böter.


Uppdatering 230913

Efter ett möte med olika enheter på kommunen igår är beslutet att öppna upp ytan framför hallen igen. Då polishusbygget pausats kommer det bli 20-30 bilplatser plus cykelparkering på den ytan för oss. Det kommer vara en avgiftsbelagd parkering där tillstånd krävs. Föreningen kommer kunna välja ut en grupp (förutom boulespelare, mattcurlare och kunder till Ingelas massage) som kommer få tillstånd och kostnadsfri parkering på denna yta.

Det kommer troligtvis endast vara möjligt att svänga höger när man ska ut från den parkeringen och i samband med att den görs iordning ska det också anläggas ett övergångsställe över Kungsängsgatan nära entrén med hastighetssänkande åtgärder.

Parkering på baksidan av arenan kommer vara förbjuden. Det kommer dock vara möjligt att stanna på den ytan och gå med sitt barn till och från entrén längs den nu iordninggjorda passagen längs Kungsängsgatan vid hämtning och lämning.

Parkeringsmöjligheter i övriga gäller fortsatt kvarteret Sigurd och andra sidan Kungsängsgatan (Masugnen). Här finns det nu över 600 parkeringsplatser. Dessa är avgiftsbelagda med 6 kr/timmen 07.00-21.00 alla dagar. 


Uppdatering 230830

Vi har tyvärr inte fått det vi blivit lovade vad beträffar parkeringar ännu. Att Polisen nu vill dra sig ur avtalet har satt ytterligare en käpp i hjulet och fördröjt. Det kan nu istället bli aktuellt att få tillbaka 20 parkeringar utanför entrén under tiden förhandlingar pågår. Det som är sagt nu är att vi kommer ha en parkeringslösning för 20-40 bilar (beroende på vilken sida av huset det blir) inom 2-3 veckor.

Växtligheterna längs gångpassagen från baksidan till entrén ska rensas senast fredag 1/9.

I nästa vecka kommer boulare och mattcurlare dra igång sin säsong och då är det viktigt att parkeringsboxen på baksidan endast nyttjas av boulespelare, mattcurlare och kunder till Ingelas massage och Friskvård dagtid. 

Parkering för övriga gäller fortsatt kvarteret Sigurd och andra sidan Kungsängsgatan (se karta nedan).


Nu är bilparkeringen utanför entrén avstängd. Under v 32 ska arbetet med att iordningsställa 30-40 parkeringar längs fasaden på baksidan av hallen som vetter mot centralen inledas. Dessa parkeringar kommer vara kostnadsfria och öronmärkas för personal och besökare dagtid och ledare kvällstid och helger. Infart kommer vara från Kungsängsgatan. Övriga hänvisas till betalparkeringar vid kvarteret Sigurd samt den snart klara parkeringen på andra sidan Kungsängsgatan där den gamla silon tidigare stod. Det ska upprättas ett övergångsställe från den parkeringen över Kungsängsgatan. Dessa parkeringar kostar 4 kr/timme fram till 18.00 vardagar och 15.00 på lördagar. 

Entrén in i hallen kommer vara densamma och man kommer göra iordning gångpassagen längs Kungsängsgatan mellan parkeringarna och entrén så att man tryggt kan promenera där.

En handikapparkering och cykelparkering kommer fortsatt finnas utanför entrén.