Parkering vid Westinghouse Arena

09.08.2023

Uppdatering 230913

Efter ett möte med olika enheter på kommunen igår är beslutet att öppna upp ytan framför hallen igen. Då polishusbygget pausats kommer det bli 20-30 bilplatser plus cykelparkering på den ytan för oss. Det kommer vara en avgiftsbelagd parkering där tillstånd krävs. Föreningen kommer kunna välja ut en grupp (förutom boulespelare, mattcurlare och kunder till Ingelas massage) som kommer få tillstånd och kostnadsfri parkering på denna yta.

Det kommer troligtvis endast vara möjligt att svänga höger när man ska ut från den parkeringen och i samband med att den görs iordning ska det också anläggas ett övergångsställe över Kungsängsgatan nära entrén med hastighetssänkande åtgärder.

Parkering på baksidan av arenan kommer vara förbjuden. Det kommer dock vara möjligt att stanna på den ytan och gå med sitt barn till och från entrén längs den nu iordninggjorda passagen längs Kungsängsgatan vid hämtning och lämning.

Parkeringsmöjligheter i övriga gäller fortsatt kvarteret Sigurd och andra sidan Kungsängsgatan (Masugnen). Här finns det nu över 600 parkeringsplatser. Dessa är avgiftsbelagda med 6 kr/timmen 07.00-21.00 alla dagar. 


Uppdatering 230830

Vi har tyvärr inte fått det vi blivit lovade vad beträffar parkeringar ännu. Att Polisen nu vill dra sig ur avtalet har satt ytterligare en käpp i hjulet och fördröjt. Det kan nu istället bli aktuellt att få tillbaka 20 parkeringar utanför entrén under tiden förhandlingar pågår. Det som är sagt nu är att vi kommer ha en parkeringslösning för 20-40 bilar (beroende på vilken sida av huset det blir) inom 2-3 veckor.

Växtligheterna längs gångpassagen från baksidan till entrén ska rensas senast fredag 1/9.

I nästa vecka kommer boulare och mattcurlare dra igång sin säsong och då är det viktigt att parkeringsboxen på baksidan endast nyttjas av boulespelare, mattcurlare och kunder till Ingelas massage och Friskvård dagtid. 

Parkering för övriga gäller fortsatt kvarteret Sigurd och andra sidan Kungsängsgatan (se karta nedan).


Nu är bilparkeringen utanför entrén avstängd. Under v 32 ska arbetet med att iordningsställa 30-40 parkeringar längs fasaden på baksidan av hallen som vetter mot centralen inledas. Dessa parkeringar kommer vara kostnadsfria och öronmärkas för personal och besökare dagtid och ledare kvällstid och helger. Infart kommer vara från Kungsängsgatan. Övriga hänvisas till betalparkeringar vid kvarteret Sigurd samt den snart klara parkeringen på andra sidan Kungsängsgatan där den gamla silon tidigare stod. Det ska upprättas ett övergångsställe från den parkeringen över Kungsängsgatan. Dessa parkeringar kostar 4 kr/timme fram till 18.00 vardagar och 15.00 på lördagar. 

Entrén in i hallen kommer vara densamma och man kommer göra iordning gångpassagen längs Kungsängsgatan mellan parkeringarna och entrén så att man tryggt kan promenera där.

En handikapparkering och cykelparkering kommer fortsatt finnas utanför entrén.