Delaktighet på träningarna

28.02.2020

Såhär beskriver SISU vikten av delaktighet i träningsgruppen

"Delaktighet är ett viktigt perspektiv för att skapa motivation och en vilja att vara kvar inom idrotten. Att låta utövarna beskriva sina behov och drivkrafter samt låta dem vara med och bestämma, ökar deras frihetskänsla."

Vill du ha tips och ideér på hur ni kan jobba med delaktighet i er grupp - kika här --> 

Kontakta kansliet om ni vill utveckla detta ännu mer.